Taitotalon kongressikeskuksen asiakasrekisterin rekisteriseloste ja tietosuojalausunto

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Amicom Oy / Taitotalon kongressikeskus
PL 151
00381 Helsinki
Y-tunnus 0946348-2
Asiakaspalvelu 020-7461 352
myynti(at)ami.fi

Rekisterin nimi

Taitotalon kongressikeskuksen asiakasrekisteri

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Kongressipäällikkö Saana Veckman, puh. 020 7461 255 email: saana.veckman(at)amicom.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterien tietoja käytetään Amicom Oy:n / Taitotalon kongressikeskuksen (jäljempänä Taitotalon kongressikeskus) ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterien sisältämiä henkilötietoja käytetään Taitotalon kongressikeskuksen ja asiakkaan väliseen mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä Taitotalon kongressikeskuksen asiakaspalveluun, voidaan sähköposti- tai tekstiviestit tallentaa. Tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan käytön jälkeen. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

Säännönmukaiset tietolähteet

Yritys- ja henkilötietoja kerätään yhteydenotoista, palveluita käytettäessä tai muutoin tietonsa antaneista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestörekisteristä, Suomen asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Taitotalon kongressikeskus voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Taitotalon kongressikeskuksen alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Taitotalon kongressikeskus voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Koko Taitotalon kongressikeskuksen henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Taitotalon kongressikeskus

PL 151

00381 Helsinki

Tietosuojalausunto

Laskutus

Laskutusta varten Taitotalon kongressikeskus käsittelee tunnistamistietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelujen laskuttamiseksi, laskujen perimiseksi sekä laskutuksen oikeellisuuden tarkastamiseksi. Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan Taitotalon kongressikeskuksen tulee säilyttää tunnistamistietoja laskutusta varten vähintään kolme kuukautta. Tarvittaessa tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä pidempäänkin, kuitenkin enintään niin kauan kuin lasku voidaan laillisesti periä, tai jos lasku on asiakkaan toimesta riitautettu, siihen saakka kun asia on ratkaistu tai sovittu.

Markkinointi

Asiakaspalvelua parantaakseen ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi, Taitotalon kongressikeskus käsittelee kerättyjä yritys- ja henkilötietoja, ja pyrkii niiden avulla tarjoamaan asiakkaalle parhaiten soveltuvaa palvelua. Markkinointia varten käsiteltäviä tietoja ovat esimerkiksi kiinnostus tiettyihin tapahtumatiloihin ja palveluihin. Markkinointia varten tietoja voidaan käsitellä koko asiakassuhteen ajan. Tietoja käsitellään ainoastaan asiakkaan suostumuksella.

Tietoja ei luovuteta Taitotalon kongressikeskuksen ulkopuolelle muuten kuin lain sallimissa tai velvoittamissa tilanteissa. Laissa säädettyä tietojen luovuttamista viranomaisille asiakas ei voi kieltää.